قالب وردپرس

مدارک لازم جهت احداث جایگاه سوخت

1. داراي سند ثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين توسط ادارات ثبت اسناد، شهرداري، مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي، سازمان اوقاف، يا ارائه سرقفلي از سازمان پايانه ها یا ارائه قول نامه خرید به شرط دریافت مجوز از مالک فعلی زمین

2. تعهد محضري، مبني بر عدم اعتراض نسبت به كمبود درآمد ناشي از فروش فرآورده

3. ارائه استعلام از شهرداري، براي جايگاه هاي شهري و راه و ترابري براي خارج از شهر

نکات قابل توجه:

1. موافقت اصولي احداث نقطه عرضه، به نام متقاضي، پس از پذيرش تقاضا و بررسي مدارك، صادر و متقاضي حق انتقال به غير را به هر صورت و عنوان (فروش، وكالت، هبه، شراكت و …)، تا شروع بهره برداري نخواهد داشت.

2. مدت اعتبار موافقت اصولي احداث نقطه عرضه، شش ماه بوده و تمديد اعتبار آن براي حداكثر يكبار در صورت احراز در دست اقدام بودن مراحل كار و رويت پيشرفت فيريكي توسط شركت انحام خواهد پذيرفت.

3. پس از بهره برداري، انتقال يا فروش بخشي از عرصه و اعيان و يا تمامي نقطه عرضه، پس از ارائه مدارك فردي و احراز شرايط عمومي و كسب موافقت شركت، بلامانع خواهد بود.

4. زمين پيشنهادي جهت احداث جايگاه، داراي كاربري خدماتي مي باشد و امكان تغيير كاربري، حداقل پس از 15 سال از شروع بهره برداري، مشروط به وجود جايگاه هاي كافي در منطقه براي تامين نياز مصرف كنندگان و با تشخيص كميته اي مركب از مدير منطقه، نماينده جايگاهداران منطقه و نماينده اي از هيئت مديره شركت ملي پخش، ميسر خواهد بود.

5. فعاليت جايگاه ها به صورت 24 ساعته بوده و در صورت دريافت تقاضاي كتبي صاحبان جايگاه ها، مبني بر عدم وجود مشتري در ساعات خاص شب، با در نظر گرفتن استمرار تامين نياز مصرف كنندگان و شرايط محلي، نسبت به كاهش ساعت كار جايگاه ها در شب بررسي لازم انجام و تصميم گيري خواهد شد.

6. انجام هر گونه طراحي در ساختمان جايگاه، آزاد خواهد بود.

7. بهره برداري از جايگاه، با صدور مجوز بهره برداري از سوي شركت انجام خواهد شد.

 منبع: سایت رسمی شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

جهت مشاوره و بازدید رایگان با شماره های زیر در تماس باشید:

09357506600

پاسخ دهید

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery

به دنبال یک مشاور کلاس اول طرح کسب و کار هستید؟